Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

A SZÍV TÁBORNOKA

Délvidéken, a Szabadkai 6-ik Gyalogezredben kezdte meg katonai pályafutását Vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) vezérezredes, a Kállay-kormány honvédelmi minisztere Nagy Vilmos kiváló katona volt, a Ludovika és a Vitézi Rend büszkesége de rossz politikus. „Rossz”, amiért nem tudott hazudni-taktikázni, hagyta magát a szélső- jobboldali ellenzéktől kompromittáltani, nem voltak kezében aduászok. Miniszterként lemondásra kényszerítették: hazaárulással vádolták majd félreállították, a nyilasok csaknem kivégezték. Később a kommunisták mindenétől, még a nyugdíjától is megfosztották, rendes állása sem lehetett. Számomra Ő mégis az igazi magyar katona, parancsnok és hazafi : őszinte, élő és cselekvő hitű keresztény. Az egyetemes erkölcsi normákat követte, a klasszikus protestáns etikát, amely szerint minden ember Isten képmása és az emberi méltóságot minden körülmények között tisztelni kell. 1942-43 csikorgó telén, az orosz fronton nagyon sok zsidó származású munkaszolgálatos a szív tábornokának köszönhette az életét: honvédelmi miniszterként elrendelte, hogy megfelelő ruházatot és élelmet kell biztosítani a nem katonai alakulatok tagjainak is. A testi fenyítést eltörölte, valamint vizsgálatokat indított az indokolatlan kegyetlenkedések miatt. Ezért mondta Róla a Vitézi Rend alapítója, Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó azt, hogy Nagy Vilmos „Ember maradt az embertelenségben”. Nagybaczoni Nagy Vilmos 1965-ben, még életében és a magyarok közül elsőként kapta meg a Jeruzsálemi Jad Vasem Intézet „Világ Igaza „kitűntető címét. 92 évig élhetett, talán kárpótlásul is a sok szenvedésért, meghurcoltatásért. Istent dicsőítve ment át egy másik, jobb világba.

Bővebben: A SZÍV TÁBORNOKA

 

Zrínyi kedves apródjai

 

A Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület 2009-ben alakult meg Murakeresztúron.A civil szervezet alapításában meghatározó szerepe volt a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központnak.Legfontosabb céljuk,hogy az ifjúság körében ápolják a Zrínyi család emlékét a határ menti területeken.A Zrínyi Kadétok részt vesznek minden olyan eseményen, amelyek fontosak a horvát- magyar barátság építésében:legyenek bár Nagykanizsán,Csáktornyán,Donja Dubravában,Gornji Kuršanecben vagy Szigetváron.

Bővebben: Zrínyi kedves apródjai

 

Két keréken a határ menti önkormányzatokért - beszélgetés Nagy Csabával, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével

 

 

Kerékpárút átadása Szentlőrincen Sanja Mađaš Bošnjak asszonnyal,Verőce-Drávamente megye alispánjával. A beruházás a Horvát-Magyar IPA határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg. Forrás: www. slatina.net

Elnöki „ars poétikája” szerint a Baranya Megyei Önkormányzatnak mind a 301 település érdekében kell működnie. Kiemelt fontosságúnak tartja a horvát-magyar kapcsolatok fejlesztését, a mindkét országban élő nemzeti kisebbségek támogatását. Elkötelezett híve a kerékpáros-turizmusnak: elképzelhetőnek tartja akár azt is, hogy a határ menti szlovén, horvát, magyar megyék és települések vezetői egy kerékpáros túra keretében egyeztessenek az interregionális kapcsolatokról. Megtiszteltetésnek érzi, hogy június végétől a 2010-ben alapított, pécsi székhelyű Pannon Európai Területi Társulás (Pannon ETT) elnökének választották, egyben nagy reményt fűz a szervezet jövőbeli sikeres működéséhez. Prioritásként tekint a regionális gazdasági fejlesztésekre, bízik abban, hogy a horvát önkormányzatok meglátják ebben az együttműködési formában rejlő közös érdekeket és értékeket és minél többen csatlakoznak a szervezethez. Ennek szellemében kíván dolgozni a következő időszakban. Nagy Csabával, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével beszélgettünk.

Bővebben: Két keréken a határ menti önkormányzatokért - beszélgetés Nagy Csabával, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével