Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Ti si i most, i rijeka si, preko tebe drugi mogu proći - Agneš Vanilla

„Napi 24 órás szolgálatban”- beszélgetés dr.Tuska Enikővel, Magyarország Zágrábi konzuljával

There are no translations available.

Dr.Tuska Enikő 2011 szeptemberében érkezett Horvátországba, s azóta látja el a konzuli feladatokat a Zágrábi Magyar Nagykövetségen. A tisztségre pályázat útján jelentkezett a Külügyminisztériumban. Nem volt véletlen a régió választása, hiszen- elmondása szerint-Horvátország és az egész térség" közel áll a szívéhez." Édesapja a Videoton alkalmazásában az akkori Jugoszláviában kapott munkát, ahol az egész családjuk letelepedett.” Úgyszólván itt nőttem fel”-mondja. Dr.Tuska Enikő 1991-ben költözött vissza Magyarországra, de még a horvát függetlenségi háború idején is rendszeresen látogatta barátait, ismerőseit: így a 2011-es kinevezése igazi visszatérésnek nevezhető.

Mit jelent 2013-ban konzuli szolgálatot ellátni, s  ehhez milyen szakmai feltételekkel illetve emberi tulajdonságokkal kell rendelkezni?


A magyar konzuli szolgálat alkalmazkodott az EU és a világ kihívásaihoz. Ez azt jelenti, hogy egy szolgáltatás-centrikus szemléletmód erősödött meg, ami megnyilvánul a naprakész internetes felületekben – a konzuli szolgálat elérhető a nagykövetségek honlapjáról, de saját web-oldallal is rendelkezik a www.konzuliszolgalat.kormany.hu címen – valamint a még ügyfél-központibb, ügyfél-barátabb hozzáállásban.
A konzuli szolgálatot a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya felügyeli és koordinálja, amely tapasztalt konzulokból és szakemberekből áll. Az ő iránymutatásuk alapján végezzük a feladatainkat az adott országban.A konzulok rendelkeznek ún. konzuli szakvizsgával, valamint a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán eltöltött szakmai gyakorlati idővel. Ezek objektív feltételek, amelyeket jogi szabályzók írnak elő és minden konzulnak teljesítenie kell.A szubjektív feltételek nincsenek előírva, azonban alapvetően elmondható, hogy aki ilyen munkakör betöltésére vállalkozik, az átlagnál empatikusabb, rugalmasabb és a gyors és kreatív megoldások híve. Munkánkból kifolyólag emberekkel kommunikálunk a nap közel 24 órájában, így azok választják ezt a hivatást, akikben van megértés embertársaink ügyei iránt, türelem és segítőkészség a problémák kezeléséhez, sokszor feltérképezéséhez.


Konzul asszonynak munkája során jól kell ismernie a még nem, vagy csak részben harmonizált horvát jogrendszert is, a főbb jogszabályokat. Melyek a legfontosabb eltérések a magyar jogrendszertől, illetve ez hogyan érvényesül a konzuli munka során?


A horvát jogrendszer alapvetően harmonizált az EU joganyagával, ez a csatlakozási szerződés aláírásának az egyik feltétele is volt. Azokon a területeken, ahol hiányosságok állnak fenn, folyamatosan monitoring zajlik, amelyek eredményéről készült jelentések a nyilvánosság számára is elérhetőek.
Törekszem arra, hogy a munkámat érintő jogi hátteret a lehető legjobban ismerjem meg, azonban előfordulnak olyan konkrét megkeresések, amelyekre nem tudok automatikusan válaszolni. Ilyen esetekben a horvát hatóságokhoz fordulok tájékoztatásért.
Azt ki kell emelnem, hogy Horvátország és Magyarország viszonya hagyományosan is jónak tekinthető. Ez a konzuli munka folyamán is megmutatkozik, együttműködésünk a horvát minisztériumokkal, szakhatóságokkal, rendőrséggel kiemelten jónak mondható. Nem tudnék olyat mondani, ami „főbb különbségnek” nevezhető. Apró részletszabályzók különböznek, ebből adódnak sajnálatosan nehézségek, sőt büntetések is, ezek közül néhány példa:
Magyarországon tilos a gázspray birtoklása is, Horvátországban megengedett. Így az a horvát állampolgár, aki a határt ilyen eszköz birtokában lépi át, Magyarországon büntethető.Bizonyos radardetektorok használata hazánkban megengedett, míg Horvátországban kikapcsolt állapotban sem lehet a műszerfalon, magas pénzbüntetés ját érte.


Melyek a konzuli védelem legfontosabb eszközei illetve Horvátországban zömében milyen ügyek, ügycsoportok fordulnak elő?

A konzuli munka alapvetően három nagy területre oszlik: a klasszikus konzuli munkára, ide tartozik az érdekvédelem is, a közigazgatási valamint az ún, közjegyzői típusú feladatokra, ilyenek például a hitelesítési ügyeink, valamint vízumrendészeti és útlevél ügyekre. A konzuli érdekvédelem keretében jogosultak a magyar állampolgárok védelemre hazájukon kívül. Itt felhívom a figyelmet arra, hogy az érdekvédelem nem azonos a jogi képviselettel! Mi a magyar állampolgároknak tanácsot és segítséget nyújtunk és hozzájárulunk ahhoz, hogy érdekeik külföldön is képviselve legyenek. Főszabály szerint mindenki maga köteles gondoskodni saját magáról, ügyeinek rendezéséről, anyagi eszközei meglétéről, jogi képviseletéről. Ezért a mi kezünk és anyagi lehetőségünk is kötött, hogy miben tudunk segíteni honfitársainknak.A konzuli érdekvédelem szabályait a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, illetve a konzuli kapcsolatokról szóló 1963-as bécsi szerződés szabályozza.

a Zágrábi Magyar Nagykövetség előtt

Horvátország konzuli szempontból kiemelt térség. A konzuli feladatok teljes spektruma megtalálható, a tavalyi évben közel 1500 regisztrált ügyünk volt. Nem tudnék olyan ügytípust mondani, ami a zágrábi konzuli osztályon nem fordult még elő! A lakcímváltozás bejelentésétől kezdve a fogvatartottak érdekképviseletéig változatos ügyekkel találkozunk. A nyári szezonban több mint 300 000 magyar turista érkezik Horvátországba. Ez egy kiemelt időszak, amikor kora reggeltől hajnalig előfordulnak információért, segítségért telefonáló állampolgárok. Elsősorban a beutazáshoz szükséges útiokmányok iránt, a közlekedéssel kapcsolatos információkért érdeklődnek. Sajnálatos módon előfordulnak balesetek is, ilyen esetekben is sokszor felkeresnek bennünket és tanácsadással, fordítással segítjük honfitársaink továbbjutását. Bírósági eljárásokhoz ajánlunk tolmácsokat, ügyvédeket, jogsegélyszolgálatokat.
A nyári időszakban a horvátországi konzuli szolgálat kihelyezett spliti ügynökséggel bővül, június 15-től szeptember 15-ig egy Budapestről érkező konzul kolléga lát el konzuli érdekvédelmi feladatokat Dalmácia térségében. A Zadartól délre lévő térségben nyaraló magyar turistáknak ez hatalmas segítség, hiszen szükség esetén jelentősen gyorsabban tud a helyszínre érkezni, mintha Zágrábból kellene elindulnom. Emellett két horvát tiszteletbeli konzul is segíti a zágrábi konzuli osztály munkáját, egy Rijekában, egy ügyvéd pedig Splitben.

Magyar Levente helyettes államtitkárral, a " Víz ami összeköt" országimázs kampány sajtótájékoztatóján

A konzuli szolgálat feladatiról, a konzuli védelem terjedelméről részletes tájékoztató és útmutató található hivatalos weboldalunkon, a http://konzuliszolgalat.kormany.hu/az-allampolgarok-konzuli-vedelme címszó alatt.A fentiek mellett 2011-től új feladatként jelent meg az egyszerűsített honosítási eljárás, amely az előzőektől teljesen más, egy igazi újdonság a konzuli palettán.

Mit tanácsol a 2013-ban Horvátországba látogató magyar turistáknak,mire vigyázzanak a horvát hatóságokkal való érintkezés során, vagy csak általánosságban a mindennapok alatt?


A magyar-horvát kapcsolatok hagyományosan jók, ez érezhető az élet minden területén, így a turizmus során is.Azt javaslom a Horvátországba látogató magyar állampolgároknak, hogy az utazás kezdete előtt ellenőrizzék útiokmányaik, gépjárműveik dokumentumainak érvényességét, hogy ne az indulás előtti utolsó pillanatban kelljen új okmányokat intézniük. Ugyanúgy javaslom, hogy váltsák ki a magyarországi TB jogviszony alapján járó Európai Egészségbiztosítási Kártyát, amelyet Horvátországban elfogadnak sürgősségi ellátás esetén és nyaralásuk idejére kössenek utasbiztosítást.
Javaslom tovább, hogy a Konzuli szolgálat Utazási tanácsokat tartalmazó honlapját nézzék át (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag) és esetleges kérdéseiket még az utazás megkezdése előtt tegyék fel konzulátusunknak.
Általánosságban elmondható, hogy jogkövető magatartás esetén magyar állampolgárokat nem érnek visszaélések Horvátországban. A legtöbb panasz a gyorshajtások miatti büntetések miatt érkezik konzulátusunkra, holott Horvátországban mindenhol tábla jelzi a sebességkorlátozásokat, így azok be nem tartása esetén jogosan szabja ki a horvát rendőrség az egyébként magas (akár 40-50 000 forintot is elérő) büntetéseket.  Itt felhívom a figyelmet, hogy a horvát rendőrség jogszerűen visszatarthatja a külföldi állampolgárok útiokmányát a bírság rendezéséig.Javaslom továbbá, hogy esetleges vitás ügyeiket – ezeknél jellemző a magánszállásokon a tulajdonosokkal való nézeteltérések – ne erővel, hanem ésszel oldják meg, igazságtalanság esetén hívják a zágrábi illetve nyáron a spliti konzulátust.


Mit gondol, Horvátország 2013-ik évi uniós csatlakozása után meg fog-e változni a konzul feladata?


Nem, a konzuli feladatok nem változnak az uniós csatlakozást követően. A horvát szabályzókban várhatóak változások – így például a tartózkodási engedélyek kiadása terén várhatóan egyszerűsödik és gyorsul az eljárás.


2006-ban Vir szigetén, a horvát hatóságok számos magyar tulajdonban lévő apartmant romboltattak le, mivel szabálytalanul épültek. Mára ez a konfliktus elcsendesült, sőt, 2012-re a Vir szigeti ingatlanok 10%-a, mintegy 1000 ingatlan volt magyar kézben. Mit gondol Konzul Asszony, hogy ez a tendencia folytatódik-e az uniós csatlakozással Horvátország más területein is?


A 2006-os viri ingatlanbotrány nem csak magyar tulajdonosok ingatlanjait érintette, hanem más államok állampolgárait és horvát állampolgárokat egyaránt. Az ingatlanok ügye a mai napig egy kiemelt kérdés, hiszen azáltal, hogy egy külföldi, jelen esetünkben magyar állampolgár ingatlant vásárol Horvátországban, kötelezettsége keletkezik arra vonatkozóan, hogy az ingatlan fenntartásával, jogi ügyeivel kapcsolatos horvátországi szabályozást kövesse, ingatlanját a hatályos jogszabályok szerint tartsa fenn, használja. Jelenleg zajlik az ún. legalizálási eljárás, amelynek keretében a horvát állam lehetőséget nyújt az engedély nélkül épített és átépített ingatlanok legalizálására – természetesen nem csekély díjak ellenében. Tapasztalataink szerint a magyar ingatlantulajdonosok többsége eleget tett ennek a kötelezettségének.
Törekszünk arra, hogy honlapunkon (http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/CR/hu/) valamint  a konzuli szolgálat honlapján időben felhívjuk állampolgáraink figyelmét a helyi változásokra és az ezekből adódó feladatokra.
A horvát ingatlanpiacot is érinti az általános gazdasági válság,  ugyanakkor az ingatlanok vételára a térségben kiemelkedően magas. Nem tartom valószínűnek, hogy a jelenlegi tendenciák az uniós csatlakozást követően az ingatlanvásárlások tekintetében változnának. Változást sokkal inkább az áruk szabad áramlásától várunk, hiszen eddig sok uniós termék nem volt jelen a horvátországi piacon, amelyek majd júliustól jelennek meg és biztosan kihatással lesznek a horvátországi kereskedelmi láncok, helyi termelők áruforgalmára.

 

Dezső János kulturális attaséval, 2013.március 15.Csúza


Mi a véleménye a Horvát-Magyar Európai Panorámáról illetve arról a filozófiáról,hogy a két országot, az élet minden fontos területére kiterjedő kommunikációs híd kösse össze?


Nagy örömmel üdvözöltük a Horvát-Magyar Európai Panoráma megjelenését! A két ország többszázéves közös történelme, jószomszédi viszonya,kölcsönös regionális érdekeink szükségessé teszik, hogy a két ország minél több területen és felületen kapcsolódjon.  A Horvát-Magyar Európai Panoráma működéséhez ezúton is kívánok további sok sikert!

 

Osztom Főszerkesztő Úr azon véleményét, hogy a két országot az élet minden területén híd köti össze. Véleményem szerint az uniós csatlakozással a két ország még átjárhatóbbá válik. Jelenlegi tapasztalatom is az, hogy az élet minden területén, a közigazgatástól a mezőgazdaságig, bortársaságokig a két ország kapcsolatai rendkívül dinamikusak. Ennek további javulását várom júliustól.


A konzuli munka teljes embert kíván, mégis szükséges a kikapcsolódás és a feltöltődés. Mivel szeret foglalkozni szabadidejében?


A szabadidőmet a családommal szeretem tölteni. A legnagyobb büszkeségem ötödik osztályos fiam, akinek a programjai mára már önálló naptárat igényelnek, és külön öröm részt vennünk rajtuk, mert szerencsére még megosztja a szüleivel. Kitűnően dobol és táncol, így a hétvégéken edzéseken, próbákon, koncerteken vagyunk. Nagyon szeretjük az állatokat, mind a zágrábi, mind a budapesti állatkertben vannak örökbefogadott állataink, akiket lehetőség szerint látogatunk is. Otthon egy hüllőt tartunk, sajnos egyedül ő tud alkalmazkodni hektikus, utazásokkal tarkított életvitelünkhöz, de ő is egy igazi családtag. A férjem sport-imádata miatt szívesen megyünk meccsekre, a focin túl elhivatott Medvescsak hokicsapat szurkolók vagyunk! Sokat kirándulunk, elsősorban Horvátország szerte, nagyon szeretjük a szabadidős programokat. Készítettünk is egy hosszas listát, melyek azok a látnivalók, amelyeket külszolgálatunk alatt mindenképpen meg akarunk nézni. Remélem, hogy sikerül a végére érnünk!


Köszönjük szépen a beszélgetést- különösen a gyakorlati hasznos információkat- amelyek éves szinten több mint 300 ezer magyar turistát érintenek. Konzul asszony munkájához további nagyon sok sikert és jó egészséget kívánunk!


Eszék-Pécs, 2013.május 2.   Inkei-Farkas Márton sk. főszerkesztő