Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Ti si i most, i rijeka si, preko tebe drugi mogu proći - Agneš Vanilla

Magyarok Horvátországban

Magyar szívvel, horvát szóval- gyermekversek Viola Évától

There are no translations available.

Magyar gyermekversek horvátul, horvát gyerekeknek- a versmondó: Viola Éva

Opširnije: Magyar szívvel, horvát szóval- gyermekversek Viola Évától

   

Osnovana je Koordinacija vijeća i predstavnika mađarske nacionalne manjine Republike Hrvatske

Osnovana je Koordinacija vijeća i predstavnika mađarske nacionalne manjine Republike Hrvatske. Svečani sporazum o osnivanju Koordinacije potpisan je 11. ožujka 2016. u Europskom domu u Zagrebu, a za predsjednika Koordinacije je izabran Zoltan Balaž Piri, predsjednik Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Zagreba i tajnik Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Rozalija Jakumetović, predsjednica Vijeća mađarske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije izabrana je za potpredsjednicu.

Opširnije: Osnovana je Koordinacija vijeća i predstavnika mađarske nacionalne manjine Republike Hrvatske

   

Stranica 1 od 22