Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Ti si i most, i rijeka si, preko tebe drugi mogu proći - Agneš Vanilla

Hűség lovagjai a Dráva-Muravidéken

There are no translations available.

Ha a bámészkodó turista tavasszal Csáktornyán, ősszel Szigetváron,  közel 2 méteres szálfa horvátokat lát zárt sorokban menetelni - ne ijedjen meg! A sújtásos, vörös-fekete egyenruhás, kardot viselő gárdisták parancsszóra fordulnak és alakzatba állnak. Csatakiáltásuktól visszhangzik a Dráva-Muravidék. Ők nem egy újabb erőszakszervezet képviselői, hanem a magyar-horvát közös történelem élő szimbólumai. A Zrínyi Gárda összeköt bennünket.2013.április 30-án Zágrábban sorakoztak fel, a horvát nemzetgyűlés, a Sabor előtt.

A Csáktornyai Zrínyi Gárda (Zrinska Garda C'akovec) 2001 áprilisában alakult meg a Zrínyi –család emlékére, akik 1546 és 1670 között voltak Csáktornya és a Muraköz tejhatalmú urai. A horvát függetlenségi háború egy ősi nemzetet állított új alapokra. A horvátok az évszázadok alatti idegen befolyás ellenére is megőrizték szabadságvágyukat és a jelenben is fontos értékeiket: a hitet, a bátorságot, a hűséget, az ember és hazaszeretetet. A Zrínyi Gárda alapító okiratában is szerepelnek a felsorolt erények, amelyek kiegészülnek a XXI. században sem kevésbé fontos céllal:  a Gárda mindent megtesz Csáktornya és Muraköz megye turisztikai fejlesztéséért.A Zrínyi Gárda a horvát fiatalok hazafias nevelését tűzte zászlajára. Aktív gárdista az lehet, aki 18 és 35 év közötti életkorú, megfelel az erkölcsi és magassági követelményeknek( néhány éve szóba sem álltak 1m 90 cm alatti jelölttel). Az új gárdistákat minden év végén, ünnepélyes külsőségek között avatják. A Gárda tiszteletbeli tagjai között volt a közelmúltban elhunyt dr. Habsburg Ottó, valamint Paizs József egykori szigetvári polgármester. A tiszteletbeli tagok befolyásos közéleti személyiségek, mint pl. dr. Ivan Bandic’ Horvátország Budapesti Nagykövete (volt pécsi főkonzul). Rangot jelent a Zrínyi Gárda pártoló tagjának  lenni: horvát egyházi, politikai, katonai és önkormányzati vezetőket is találunk soraik között.A Zrínyi Gárda politikai értelemben pressure group : 2011-ben elérték a horvát kormánynál, hogy javaslatukra a Sabor április 30.-át nemzeti emléknappá nyilvánította. Ezen a napon halt vértanúhalált 1671-ben a két nemzeti hős: gróf Zrínyi Péter horvát bán és gróf Frangepán Ferenc Kristóf. A Gárda ugyanakkor civil szervezet is: a Szigetvári Zöld Zóna Egyesülettel éve óta sikeresen pályáznak a Magyar-Horvát IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. Egyik kiemelkedő közös projekt volt 2010-ben az „ Európai Örökség a Zrínyiek földjén”.

 


A Zrínyi Gárda elnöke Alojzije Soboc’anec közgazdász-vállalkozó, főtitkára: Bojan Kocijan. Az egyesület közgyűlési elnöke Mihael Stebih akadémiai szobrász, aki 2009-ben alkotója volt a Szigetvári Vigadó előtti Zrínyi Miklós szobornak.A Gárda elsősorban az előző, konzervatív horvát kormányhoz kötődött, de minden bizonnyal a Milanovic’-kormány is elismeri majd tevékenységét. Főleg, hogy a horvát baloldal Tito óta erős nemzeti identitástudattal rendelkezik. A Zrínyi Gárdát 14 horvát önkormányzat, köztük Csáktornya városa és Muraköz megye is támogatja. Jelentős gazdasági erőt képviselő cégek és magánszemélyek is fontosnak tarják a Gárda működését. A Gárdának mára kialakult éves programja van: igyekeznek minden meghívásnak eleget tenni Horvátországban, Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban, Ausztriában, Franciaországban és Olaszországban.
A Zrínyi Gárda 2010-ben Pécsre is ellátogatott….

 


Forrás: www.zrinska-garda.hr