Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Ti si i most, i rijeka si, preko tebe drugi mogu proći - Agneš Vanilla

Ha a romok mesélni tudnának- Zrín vára (Zrinska utvrda)

There are no translations available.

Zöld hegyek közt, közel a bosnyák határhoz fekszik az egykor hatalmas család névadó települése: Zrín. A várból csak csonkok látszanak, de a horvát zászló ma is büszkén leng ormain. Zrín jelkép: egy horvát főnemesi család ősi fészke, amely a magyar történelemben is fontos szerepet töltött be. Zrín a kereszténységet szimbolizálja az iszlámmal szemben.

Zrín várát (Zrinska utvrda) a bribiri Subicsok 1347-ben szerezték meg I. (Nagy) Lajos magyar királytól.Sziszek-Monoszló megyében, a Zrinska Gora déli részén fekvő vár és falu Trianonig Zágráb megye dvori járásához tartozott.Subics György az új várba családjával együtt költözött át: ezt követően Zrínyieknek nevezték magukat. Zrín körül ezüst, cink és ólomlelőhelyek voltak, valamint fontos kereskedelmi utak mentek keresztül a birtokon. Hamarosan az Una folyóig terjedő területek ellenőrzését is Zrín látta el. Az első komolyabb török támadást a Zrínyiek 1539-ben verték vissza: a boszniai törökök hirtelen törtek rá az Una hátságra. Ferdinánd király félt a törököktől, ezért a Zrínbe és a környező várakba királyi helyőrséget kívánt vezényelni. A Zrínyiek vezette horvát nemesség ekkor még keményen ellenállt az elképzelésnek.
A szigeti Zrínyi Miklós horvát bán szerencsére már nem érte meg Zrín elestét. 1577-ben Ferhát boszniai pasa foglalta el a várat. A császári Dornberg kapitány nem nagyon törte magát, hogy megőrizze a Zrínyiek ősi fészkét. Feladta a várat és átvonult Gradac erősségébe.
A török uralom után Zrín a XIX. század végén került újra fókuszba: 1883-ben könyv jelent meg a várról (Zrin grad i njegovi gospodari). Szomorú, hogy 1943 szeptemberében Zrínben 300 békés falusit gyilkoltak meg a partizánok, az életben maradottakat pedig Szlavóniába telepítették át.

Zrín várának felújítását 2000-ben kezdték el, de még mindig van mit tenni. Ha a romok mesélni tudnának biztosan emlékeznének egykori uraikról, a Zrínyiekről, akik nem féltek soha senkitől.

Felhasznált irodalom: Várak,Kastélyok, Templomok- történelmi és örökségturisztikai folyóirat (2010.augusztus)

A Zrínyi család címere és emlékül: egy rózsa