Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Ti si i most, i rijeka si, preko tebe drugi mogu proći - Agneš Vanilla

Predstavljanje Udruge Prijatelji Grade Rijeke kod Generalne Konzulata RH u Pečuhu

U imeni Udruge Prijatelji Grada Rijeke  Inkei-Farkaš Marton predsjednik, Radics Ibolya tajnica i Horvath Adrienne, članica Udruge sa generalnom  konzulom Dragom Horvat i Nevenom Marčič. Turizam je jako važno između dviju zemalja. Sastanak, 23 studenoga 2O18  U Pečuhu.