Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

Tengerparti nyaralással jutalmazzák a jó tanulókat Drávaszabolcson

 

Az új tanév még éppen csak elkezdődött, a Drávaszabolcsi Körzeti Általános iskola felső tagozatos diákjai máris egy hatalmas motivációt kaptak az iskola vezetésétől illetve Drávaszabolcs, Drávapalkonya, Drávacsehi és Gordisa Községek Önkormányzataitól. Azokat a diákokat ugyanis, akik e tanév végére -  az idei, 2014-15-ös tanulmányi átlagukhoz képest - jelentősen javítanak, illetve jeles vagy kitűnő átlaggal rendelkeznek, egy négynapos tengerparti nyaralásra viszik el az önkormányzatok pénzén. A Dráva- menti települések így kívánják ösztönözni azokat a hátrányos helyzetű tanulókat, akiknek nem sok esélyük lenne meglátni másképpen a tengert.

 

A mintaadó iskola

Az eredeti ötlet Baráth Attiláné drávaszabolcsi polgármestertől származik, de a többi érintett település polgármestere és az iskola vezetése is az elsők között támogatta a javaslatot.

Baráth Attiláné, Drávaszabolcs Község polgármestere

A polgármester asszony szerint szükség van erre a motivációra annak érdekében, hogy a gyerekek tisztában legyenek a tanulmányaik fontosságával, eredményeivel, hogy láthassanak szép tájakat, eljuthassanak oda, ahová egyébként nem lenne lehetőségük eljutni. Egyszersmind örömét fejezte ki, hogy az érintett önkormányzatoknak lehetősége van ezt a projektet megszervezni.

A mai naptól tehát megkezdődik a verseny Drávaszabolcson. A versenyfelhívás szerint egy bizottság dönt majd azokról a tanulókról, akik 2016 nyarán részt vehetnek a tengerparti nyaraláson. Az azonos eredményt elért diákok között a tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények illetve a közösségi munkában való aktív részvétel dönt. A versenyből kizárják a „ lógósokat” és azokat, akiket magatartásuk miatt igazgatói figyelmeztetésben kellett részesíteni.

Biztosak lehetünk benne, hogy máshol is szívesen vennék az iskolások - és nem utolsósorban a szülők - ha a lakóhelyük települési önkormányzata hasonló módon támogatná a kiemelkedő tanulmányi eredményeket. A minta adott:  HAJRÁ,VERSENYRE FEL!

IFM

Forrás: Drávaszabolcs Község Önkormányzata

Melléklet: Versenyfelhívás

 

 

VERSENYFELHÍVÁS

 

Drávaszabolcs, Drávapalkonya, Drávacsehi, Gordisa Község Önkormányzatai valamint a Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola versenyt hirdetnek az általános iskola

felső tagozatos diákjai számára

 

A verseny célja: A tanulmányi eredmények javítására való törekvés a diákok részéről

A versenyben résztvevők köre: A Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola felső tagozatos diákjai.

A verseny meghirdetésének időszaka: a 2015-2016-os tanévtől folyamatosan, tanévenként illetve visszavonásig.

A versenyen való részvétel feltétele: Érvényes tanulói jogviszony a Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskolában.

A verseny a Drávaszabolcsi, Drávapalkonyai, Drávacsehi és Gordisai önkormányzatok meghirdetése szerint kerül lebonyolításra. Önkormányzatok vállalják, hogy a 2015-2016-os tanév során a tanulmányi eredményeiken javító diákok közül 15 főt 3 éjszakás tengerparti nyaralással jutalmaznak. A kirándulás teljes költségét önkormányzatok vállalják.

-          A verseny díjazottjai a 4. évfolyam tanév végi, illetve a 2014-2015-ös tanév végi bizonyítvány eredményéhez képest legtöbbet javító tanulók

-          A jeles illetve kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók

Az elbírálás során azonos eredményt elért diákok esetében előny:

-          Tanulmányi- és sportversenyen való eredményesebb szereplés

-          Közösségi munkában való aktívabb részvétel

 

Kizárás a versenyből: azok a diákok, akik az adott tanév során

-          30 igazolatlan óránál többet mulasztanak

-          a házirend megsértése miatt igazgatói figyelmeztetésben részesültek

a versenyben nem vehetnek részt.

 

A verseny eredményét az elbíráló bizottság állapítja meg.

A bizottság tagjai:

-          Baráth Attiláné Drávaszabolcs község polgármestere

-          Hekler Szilárd intézményvezető

-          Ottó-Becze Ágnes felsős munkaközösség vezető

-          Fischer Erzsébet a szülői szervezet vezetője

-          Varró Károly diákönkormányzatot segítő pedagógus

Az általános iskolai tanulmányai során egy diák maximum két alkalommal részesülhet a jutalomban.

Eredményhirdetésre minden évben a tanévzáró ünnepélyen kerül sor.