Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

A magyar-horvát kulturális örökség bemutatása a Zrínyi Emlékévben (1566-2016)

 

2016-ban lesz a 450-ik évfordulója annak, hogy Szigetváron gróf Zrínyi Miklós főkapitány és mintegy 2500 katonája – élete feláldozása árán – megállította Szulejmán szultán a korabeli Európát veszélyeztető, többszörös túlerőben lévő hódító seregét. A jubileumi év – a Zrínyi Emlékév – jelentőségét mind a magyar, mind a horvát kormány elismeri. Horvátországban már megalakult a Zrínyi emlékbizottság, Magyarországon a Kulturális Államtitkárság előterjesztést készít a kormány részére annak érdekében, hogy 2016-os év hivatalos emlékév legyen és szintén egy emlékbizottság alakuljon.

Az eredetileg horvát származású, a Šubić nemzetséghez tartozó Zrínyi család a magyar és horvát történelemben kiemelkedő jelentőséggel harcolt az iszlám-törökök ellen, a kereszténység és az ezeréves határok védelmében. A Zrínyi Emlékév külön aktualitása, hogy a jelenlegi magyar és horvát kormány is a határai védelmére kényszerül a migráns hullám intenzitása miatt.

A szigetvári Zrínyi Miklós hőstette 450 év elmúltával sem halványul.Sőt, e nemes áldozatvállalás mindkét országban példaként szolgál a felnövekvő nemzedékek számára. Zrínyi élete és hősi halála évszázadokon keresztül  adott ihletet tudósoknak,művészeknek: a közös kultúra élő láncszemeként, szerves részeként szerepelt és szerepel ma is művészeti alkotásokban: versekben, dalokban, festményekben és szobrokban. Gondolhatunk itt a dédunoka, Zrínyi Miklós: Szigeti Veszedelem című költeményére, Zrínyi Péter (Petar Zrinski) költészetére, Ivan Zajc: Zrínyi című operájára, Oton Iveković horvát festőművész: Zrínyi kirohanása című alkotására, vagy a híres csáktornyai akadémiai szobrászművész, Mihael Stebih csáktornyai és szigetvári Zrínyi szobraira.

A Zrínyi 1566 című musical évről-évre, az eredeti helyszínen - a Leghősiesebb Városban - katartikus erővel idézi fel a szigetvári ostrom történetét.

Zrínyi Miklóst számos civil és hagyományőrző szervezet is példaképének tekinti, többek között a Csáktornyai Zrínyi Gárda (Zrinska Garda Čakovec), a Szigetvári Zrínyi Vitézek vagy a közelmúltban, az eszéki magyarok részvételével megalakult Zrínyi Egyesület.

A jubileumi év kormányközi, sőt várhatóan az államfők részvételével zajló rendezvényei indokolttá teszik, hogy a médiák ne csak egy-egy hírként tudósítsanak az eseményekről, hanem megfelelő vizuális és szöveges megjelenéssel visszaadják e közös kulturális örökség szellemiségét.

IFM