Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

Tollal és karddal – Hűek a hazához!-Horvátok a keresztény hit védelmében

 

Mai korunkban a kereszténység védelmét, Európa dekrisztianizációja elleni harcot  déli szomszédunkban is kiemelten fontosnak tartják. A bibliai alapú erkölcsi és etikai megújulás egyik élharcosa a csáktornyai Zrínyi Péter Horvát Vitézi Testvérség. (Hrvatska Viteška Bratovština „Petar Zrinski”) A hagyományőrző szervezet példaképe az a Zrínyi család, amelynek prominens képviselői katolikusként és protestánsként is mindent elkövettek az ellen, hogy a militáns iszlám  meghódítsa Európát és megsemmisítse az egyetemes keresztény kultúrát.

 

 

A Testvérség címere a horvát nemzeti színekkel és a Zrínyi szárnyakkal

A Zrínyi Péter Testvérség 2008-ban alakult  meg Csáktornyán. A közösség címerében szereplő becsület asztal (časni stol) kifejezés  is azt sugallja, hogy a tagok másfajta elvek szerint akarnak élni ebben a világban, mint azt a domináns trendek diktálják. A mai kor embere idejét múltnak, vaskalaposnak gondolhatja őket, a Testvérség azonban nagyon is időszerű üzenetet fogalmaz meg a felnövekvő generációk számára.

A Testvérség elnöke, Zlatko Bacinger ezt így foglalja össze: „ Úgy véljük, hogy társadalmunkból hiányzik az a szellemi erő, amely ellenszegülhet a technológia fejlődésből, erkölcsi relativizmusból, Európa elkereszténytelenítéséből és az emberi szellem általános gyengüléséből származó negatív trendeknek. Egyesületünk a következő értékeket támogatja és képviseli : család, otthon, haza, hit. Úgy gondoljuk, hogy a modern életvitel és a negatív trendek hozományai ezeket az értékek veszélyeztetik leginkább. Tesvérségünk hitvallása: „Tollal és karddal -  A hazához hűek!“

Bacinger szerint a  modern életvitel tönkreteszi a bevált hagyományos értékeket, az ember és az emberiség szellemiségét. Jézus szavait idézi: „ Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért? „ (Máté evangélium 16.rész,26.vers)

A Testvérség egyik konferenciája

 

A Testvérség számos előadást szervezett ezidáig Horvátország szerte és  kiadta „Az én drága szívem“ c. könyvet,amely a halálraítélt Zrínyi Péter megrázó, feleségéhez, Katalinhoz írt búcsúlevelét tartalmazza. A drámai sorokat Zrínyi egy nappal az 1671. április 30-án  Bécsújhelyen történt kivégzése előtt vetette papírra.  A Testvérség ebből a levélből-  amely csupán tíz mondatból áll- merít ihletet tevékenységéhez. Szeretnék a könyvet magyar nyelvre is  le- fordítani, annak a népnek a nyelvére- mondják- amellyel  „megosztják a Zrínyi család dicső történelmét.“

 

Zrínyi Péter búcsúlevele- 10 mondat egy könyvben

 

A Testvérség a szigetvári ostrom 450-ik évfordulója (1566-2016) alkalmából  kezdeményezte, hogy Horvátországban egy nemzeti bizottságot hozzanak létre. Javasolta továbbá, hogy az eredeti helyszínen- a Szigetvári Várban- adják elő a legismertebb horvát operát, Ivan Zajc: Zrínyi (eredeti címen: "Nikola Šubić Zrinski") művét.

 

A Testvérség egy szintén volt Zrínyi- vár, Gvozdansko romjainál

Fontosnak tartják  turisztikai szempontból is összekötni a három fontos Zrínyi várat: Zrint (itt született a szigetvári hős, Zrínyi Miklós), Csáktornyát (ahol a családjával élt) és Szigetvárt (ahol hősi halált halt). A Testvérség ezért ajánlást készített annak érdekében, hogy a szigetvári ostrom 450-ik évfordulóján az  említett városokban és a zríni várromnál egyforma emléktáblákat állítsanak fel  a szigeti Zrínyi Miklós tiszteletére.

 

Zlatko Bacinger elnök, Zrínyi Péter Horvát Vitézi Testvérség

Zlatko Bacinger, a csáktornyai Zrínyi Péter Horvát Vitézi Testvérség elnöke,  egyben a horvát kulturális tárca égisze alatt működő Zrínyi Bizottság alelnöki tisztségét is betölti. A Horvát-Magyar Európai Panorámának elmondta: a fenti javaslatok megvalósítása érdekében szorosan együttműködnek Magyar József zágrábi magyar nagykövettel, dr.Sokcsevits Dénessel, a Zágrábi Magyar Intézet Igazgatójával valamint dr.Hóvári Jánossal, a magyar Zrínyi Emlékbizottság elnökével.

 

Inkei-Farkas Márton

főszerkesztő