Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

Interjúk

Két keréken a határ menti önkormányzatokért - beszélgetés Nagy Csabával, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével

 

 

Kerékpárút átadása Szentlőrincen Sanja Mađaš Bošnjak asszonnyal,Verőce-Drávamente megye alispánjával. A beruházás a Horvát-Magyar IPA határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg. Forrás: www. slatina.net

Elnöki „ars poétikája” szerint a Baranya Megyei Önkormányzatnak mind a 301 település érdekében kell működnie. Kiemelt fontosságúnak tartja a horvát-magyar kapcsolatok fejlesztését, a mindkét országban élő nemzeti kisebbségek támogatását. Elkötelezett híve a kerékpáros-turizmusnak: elképzelhetőnek tartja akár azt is, hogy a határ menti szlovén, horvát, magyar megyék és települések vezetői egy kerékpáros túra keretében egyeztessenek az interregionális kapcsolatokról. Megtiszteltetésnek érzi, hogy június végétől a 2010-ben alapított, pécsi székhelyű Pannon Európai Területi Társulás (Pannon ETT) elnökének választották, egyben nagy reményt fűz a szervezet jövőbeli sikeres működéséhez. Prioritásként tekint a regionális gazdasági fejlesztésekre, bízik abban, hogy a horvát önkormányzatok meglátják ebben az együttműködési formában rejlő közös érdekeket és értékeket és minél többen csatlakoznak a szervezethez. Ennek szellemében kíván dolgozni a következő időszakban. Nagy Csabával, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével beszélgettünk.

Bővebben: Két keréken a határ menti önkormányzatokért - beszélgetés Nagy Csabával, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével

   

Zrínyi Miklóst Horvátországnak köszönhetjük!-Beszélgetés Dr. Vass Péter szigetvári polgármesterrel

2016-ban volt a 450-ik évfordulója annak, hogy a horvát Šubič nemzetségből származó gróf Zrínyi Miklós horvát bán és 2500 katonája Szigetvárnál – élete feláldozásával – megállította I. Szulejmán török szultán 100 ezer fős seregét. E néhány évvel korábban készült interjú mai aktualitása, hogy Szigetvár ma is, most is nyitott a déli kapcsolatokra, a határmenti együttműködésekre és a horvátországi magyarokkal való kapcsolattartásra.

Bővebben: Zrínyi Miklóst Horvátországnak köszönhetjük!-Beszélgetés Dr. Vass Péter szigetvári polgármesterrel

   

Page 1 of 4