Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

Két keréken a határ menti önkormányzatokért - beszélgetés Nagy Csabával, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével

 

 

Kerékpárút átadása Szentlőrincen Sanja Mađaš Bošnjak asszonnyal,Verőce-Drávamente megye alispánjával. A beruházás a Horvát-Magyar IPA határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg. Forrás: www. slatina.net

Elnöki „ars poétikája” szerint a Baranya Megyei Önkormányzatnak mind a 301 település érdekében kell működnie. Kiemelt fontosságúnak tartja a horvát-magyar kapcsolatok fejlesztését, a mindkét országban élő nemzeti kisebbségek támogatását. Elkötelezett híve a kerékpáros-turizmusnak: elképzelhetőnek tartja akár azt is, hogy a határ menti szlovén, horvát, magyar megyék és települések vezetői egy kerékpáros túra keretében egyeztessenek az interregionális kapcsolatokról. Megtiszteltetésnek érzi, hogy június végétől a 2010-ben alapított, pécsi székhelyű Pannon Európai Területi Társulás (Pannon ETT) elnökének választották, egyben nagy reményt fűz a szervezet jövőbeli sikeres működéséhez. Prioritásként tekint a regionális gazdasági fejlesztésekre, bízik abban, hogy a horvát önkormányzatok meglátják ebben az együttműködési formában rejlő közös érdekeket és értékeket és minél többen csatlakoznak a szervezethez. Ennek szellemében kíván dolgozni a következő időszakban. Nagy Csabával, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökével beszélgettünk.

Az Ős Dráva programhoz illeszkedő kerékpáros-turisztikai fejlesztés projektről - amely a Dráva mentét teszi elérhetővé az aktív turisták számára -  a napokban több médiumban is olvashattunk. Hogyan lehet ennek a jelentőségét összefoglalni Baranya megye és az egyes turisták oldaláról?

Országosan is egyedülálló és új elemeket tartalmaz ez a fejlesztés. Először is meg kellett építeni egy 2,7 km hosszú hiányzó kerékpárutat, amely Harkányt Drávaszabolcson át összekötötte a határral. Második ütemben több mint 100 km hosszú kerékpárút került kiépítésre a Dráva mentén – összekötve a drávai falvakat és a turisztikai látnivalókat. Az Ős-Dráva program keretében felújított fakazettás református templomok, talpas házak így elérhetővé váltak a kerékpáros turisták számára is. A szaporcai Ős-Dráva Látogatóközponthoz is illeszkedik ez a projekt. Igazi újdonság, hogy valódi, tájba illő, faszerkezetű, cserépfedéses pihenőket építettünk.

 

Az Ős Dráva Látogatóközpont, Szaporca

 

A projektnek ezen felül van egy kísérleti része, amely Magyarországon, de talán Európában is egyedülálló: elektronikus kerékpárkölcsönző rendszert építettünk ki, amelynek két központi telephelye lesz: Harkány, illetve Sellye. 70 elektromos kerékpár kölcsönözhető majd és jelenleg a próbaüzem folyik. Kb. 70 km-es utat lehet vele biztonságosan megtenni és mintegy 4 óra alatt töltődnek fel az akkumulátorok. Internetes felület és mobil applikáció segítségével lehet majd az útvonalat megtervezni. A projektben egy közlekedésbiztonsági elem is szerepelt: a drávaszabolcsi iskolások és óvódások, intézményi dolgozók mintegy 200 db kerékpáros sisakot, láthatósági mellényt kaptak és oktatásban részesültek.

A projektet úgy hangoltuk össze, hogy illeszkedjen a megyében 2014 és 2020 közötti kerékpáros fejlesztésekhez és a horvát oldali kerékpárút fejlesztésekhez. Távlati tervünk, hogy akik már megkerülték kerékpárral a Balatont, eljöjjenek ide is a Dráva mellékére. A fejlesztések eredményeként Pécs Európa Kulturális Főváros látnivalói, az Orfűi térség, Ormánság és a Villányi Borvidék is össze lesznek kötve Barcstól, Mohácsig. Baranya megye kerékpáros fejlesztéseit szeretnénk beintegrálni az Eurovelo 6-os és a 13-as, a Három folyó kerékpáros túraútvonal és a Vasfüggöny Nyomvonalba.

Elképzelhető, hogy Baranya a jó minőségű és megfelelő hosszúságú kerékpárutakról lesz híres?

Igen, azt szeretném, ha Baranya megye valódi alternatívája lenne a Balaton kerékpáros megkerülésének. Az új fejlesztésekkel ez lehetővé válik.

 

Két keréken a Dráva mentén

 

Elnök úr csak hivatalból vagy személyes kötődés miatt is támogatja a Kerékpáros- Baranya projektet?

Szerencsém van, mert is-is. Gyermekkorom óta rendszeres kerékpározom. Tipikusan az az ember vagyok, akinek a részvétel a fontos és nem az eredmény. A Dráva mellett különösen nagy élmény volt kerékpározni. Amikor a kampányfilmet készítettük, előfordult, hogy 1 óráig nem találkoztam emberrel, csak az érintetlen természet vett körül.

A fejlesztések eredményeképpen már érzékelhető egy mozgás a Dráva mentén,Drávaszabolcs polgármestere, Baráth Attiláné arról nyilatkozott, hogy a településre máris többen érkeznek. Ez a gazdaságra is kedvező hatással lehet.

Rövidtávon arra lehet számítani, hogy a turizmus felélénkül. A helyieknek kell majd a lehetőségekkel élni. A boltokban, éttermekben a forgalom meg fog növekedni. Szállásokra lesz szükség és szakszerű tájékoztatást kell majd adni a természeti és kulturális látnivalókról. Számítunk arra is, hogy a harkányi és a sellyei strandok vendégforgalma is bővül. A templomok látogatottsága is kedvezően alakul. Hosszútávon megjelenik Baranyában, az Ormánságban az érték alapú – egyfelől vadregényes, másfelől kultúrában gazdag – turizmus, amely a külföld felé is nagy vonzást gyakorolhat.

2013. június 30-án ünnepeltük a Horvát Uniós Csatlakozás napját Pécsett. Ez alkalomból, Pécs testvérvárosából Eszékről sok horvát érkezett kerékpárral a rendezvényre. Elképzelhető, hogy a két ország közötti kerékpáros turizmus  intenzívebbé válik és ez által összeköttetés lesz a két Baranya között?

Mindenképpen. 2013-ban Pécs alpolgármestereként én is tagja voltam annak a csapatnak, amely Eszékre kerékpározott. Beremenden volt a testvérvárosi kerékpáros találkozó, az úgynevezett „Tízezer pacsi”, amikor a horvát és magyar részvevők köszöntették egymást. Jó lenne hasonló közös programokat szervezni, ebbe nyilván a megyeszékhelyet, Pécset is bevonni. Tavaly már volt egy olyan gondolat is, hogy a határ menti magyar és horvát megyék vezetői egy kerékpáros túra keretében találkozzanak. Ebben a ciklusban ezt megpróbáljuk megvalósítani.

 

Egyeztetés Verőce-Drávamente megye vezetőivel, 2015. január 30. Forrás: www.vpz.com.hr

Ezzel a kérdéssel áteveztünk a horvát-magyar kapcsolatok témájára.  A Baranya Megyei Önkormányzat mintegy 15 évvel ezelőtt már felvállalta a határ menti  együttműködések koordinálását, amelyet a területfejlesztési szakirodalom „Harkányi folyamatnak” nevez. Most mi a helyzet ezen a területen?

Másfél hónappal ezelőtt volt a 8  határ menti megyei önkormányzati vezető (4 magyar és 4 horvát) találkozója a Zsolnay-negyedben. Az új főkonzul asszonnyal, Vesna Halugával közösen szerveztük, akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. A közeljövőben több olyan dokumentum aláírására is sor kerülhet, amely a megyék közötti kapcsolatrendszert erősíti. Verőce-Drávamente megye zsupánjával, Tomislav Tolusiccsal október óta 4 alkalommal találkoztam, személyesen is nagyon jó a kapcsolatunk. Kéthavonta lenne ideális egyeztetnünk a horvát önkormányzati vezetőkkel.

Magyarország és Horvátország közötti kapcsolattartásban jelentős szerepet töltenek be a mindkét országban élő nemzeti kisebbségek. Hogyan gondolkodik erről a mostani megyei vezetés?

Pécs alpolgármestereként és országgyűlési képviselőként 2010 és 2014 között sokat foglalkoztam kisebbségi kérdésekkel. Kezdeményezésemre készítette elő az akkor dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes vezetésével működő tárca azt a törvénymódosítást, amelynek országgyűlési elfogadása eredményként a Miroslav Krleža komplex oktatási intézmény tulajdonjogát az Országos Horvát Kisebbségi Önkormányzat kapta meg. Pécs városa volt – talán Európában is – az első, amely több százmillió forint értékű ingatlan tulajdonjogáról mondott le a horvát kisebbség, a horvát nemzeti kulturális és oktatási rendszer javára. Az volt a véleményünk, hogy náluk van a legjobb kezekben. Talán innen jön, hogy nagyon fontosnak tartom a horvát kapcsolatokat. A megyei önkormányzat a nemzeti kisebbségek tisztelete európai elvének a feltétlen híve.

 

Rijeka (Fiume) Primorsko-Goranska - Tengermellék-Fennsík megye - székhelye

A Baranya Megyei Önkormányzat a határ menti horvát megyéken kívül akár a Tengermellékkel is felvenné a kapcsolatot?

Igen. Jó ötletnek tartom és voltak már ilyen megkeresések is. A határ menti együttműködések rendszere ezekben az években kialakul és léphetünk tovább. Nagyon fontosnak tartom még a horvátországi magyarok támogatását: a kultúra megőrzése és a társadalmi-gazdasági kapcsolatrendszerük segítése területén. De Blasio Antonio eszéki főkonzul úrral a közelmúltban sokat egyeztettem erről.

Mi a jelentősége annak, hogy Elnök úr személyében a pécsi székhelyű európai területi társulás – a Pannon ETT –  2015. június 30-tól új elnököt kapott?

Nagy megtiszteltetés, hogy egy nemzetközi szervezet vezetője lehetek. Az együttműködés három országra terjed ki, a szlovén és magyar résztvevők után a Pannon ETT-hez horvát önkormányzatok is csatlakozhatnak. Két horvát alelnököt is választottunk. Az elkövetkezendő két évben közösen ki kell alakítanunk a pályázati együttműködés rendszerét. Azon dolgozunk, hogy minél több pályázatot tudjunk benyújtani és ez által a lehető legtöbb uniós forrás lehívni. Ez tovább fogja erősíteni a magyar-horvát-szlovén kapcsolatrendszert, amelyre nagy szükségünk van. A schengeni korlátok felszámolása az országok közötti társadalmi és gazdasági élénkülést fogja eredményezni. A kormány határnyitási koncepciója szerint több határátkelő lesz majd a Dráván, amely a régió együttműködését, átjárhatóságát teszi lehetővé.

 

A drávaszabolcsi Dráva-híd

 

 

Inkei-Farkas Márton