Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

Horvát hagyományőrzők 1.- A Körösi Női Őrség

 

Az egymáshoz csatlakozó kardok az összetartozást és a honleányi elkötelezettséget szimbolizálják

Horvátország 1991-ben vált ki az egykori Jugoszláviából és azóta is egy patrióta, identitását mélyen a múltban kereső nemzet. A hazafias érzelmek feléledésének kora náluk is a XIX-ik század első harmada, közepe volt, akárcsak nálunk. A történelem groteszk fintora ugyanakkor, hogy az addig békében, ezeréves sorsközösségben és nem utolsósorban a történelmi Magyarország területén élő magyarok és horvátok- a Habsburg politikának köszönhetően- ellenségekké váltak. Ennek az ellentmondásos kornak állít emléket a világon egyedülálló Körösi Női Őrség (Križevačka Djevojačka Straža)

A körösi nők arra emlékeznek mély átérzéssel, hogy 1848 nyarán Josip Jelacsics horvát bán, császári-királyi táborszernagy áthaladt seregével a városukon. Persze mi magyarok tudjuk, hogy ez egyáltalán nem egy ártatlan vizit volt. Jelacsics a Dráva felé tartott, hogy a Bécsi Udvar biztatására megtámadja a magyar honvédsereget, megsemmisítse 1848.március 15-ike vívmányait és megdöntse a Batthyány-kormányt. A horvát bán magyar földön Pákozdnál szenvedett vereséget szeptember 29-én, majd Bécsbe menekült. A szabadságharc alatt végig a honvédsereg ellen küzdött.1849.július 14-én, szűk egy hónappal a világosi fegyverletétel előtt a Délvidéken döntő vereséget szenvedett a magyar hadseregtől.Kishegyes, Feketehegy (Feketić) és Szeghegy(Lovćenac) között Vetter Antal altábornagy és Guyon Richárd tábornok legyőzték Jelacsicsot.

A pozsegai hagyományőrzőkkel egy esős napon

A Körösi Női Őrségnek természetesen nem lehet felróni, hogy nemzeti hősükhöz ragaszkodnak. Az 1850-es években alakult ki Horvátországban az az erős  polgári öntudat, amely  bécsi hatásra megjelent az öltözködésben, a hajviseletben és a viselkedésben is. A körösi nők ezeket a pozitív hagyományokat igyekeznek továbbvinni a XXI-ik században is.

 

A körösi hölgyek a bakari városi őrséggel

Forrás: Križevci város hivatalos honlapja,www.krizevci.hr