Croatian(HR)Hungarian (informal)

„Te híd is Vagy, folyó is Vagy, Rajtad mások átkelhetnek” – Agneš Vanilla

Publikációk

Világpolgár vagy horvát hazafi? Mihael Štebih szobrászművész, a csáktornyai és a szigetvári Zrínyi szobrok alkotója

 

Mihael Štebih az egyik legismertebb horvát akadémiai szobrászművész.Alkotásait a világ számos országában ismerik.Magyarok és horvátok mégis elsősorban a Zrínyi szobrok mestereként tisztelik.Ha Csáktornyán vagy Szigetváron sétálunk, ugyanazzal a jó érzéssel állhatunk meg a szigeti Zrínyi Miklós szobrai előtt. Alkotásai erőt sugároznak és üzenetet hordoznak. A végsőkig való emberi kitartás üzenetét.

Bővebben: Világpolgár vagy horvát hazafi? Mihael Štebih szobrászművész, a csáktornyai és a szigetvári Zrínyi szobrok alkotója

   

Aki nem kért a török áfiumból-Zrínyi Ádám

Szalánkemén, a Duna partján

Zrínyi Ádám, Zrínyi Miklós költő és hadvezér fia, a híres törökverő család egyik utolsó tagja, Szalánkeménnél( ma Stari Slankamen, Szerbia) a Duna mellett ,1691.augusztus 19-én fegyverrel a kezében halt hősi halált. Életéről csak keveset tudunk, de személye a mai napig foglalkoztatja a történészeket. Az egyik elmélet szerint Zrínyi Ádám nem halt meg, hanem török fogságba esett - 24 esztendeig gályarab volt- majd trinitárius szerzetesek szabadították ki és hazatért Magyarországra. Zvonimir Bartolić csáktornyai horvát történész ezzel szemben azt mondja, hogy Zrínyi Ádám elesett a csatában, de hátulról érte a golyó, amellyel politikai gyilkosságot sugall. Egy biztos: az alig 30 éves katona az utolsó percig azért küldött, hogy az iszlám-törökök kiszoruljanak Európából.

Bővebben: Aki nem kért a török áfiumból-Zrínyi Ádám

   

Page 7 of 51